Waderlo

“Form follows function”, Louis Sullivan

Duurzaam ontwikkelen in co-creatie

Tegen de bosrand aan waterplas de Meeris in Waalre zal in co-creatie woontoren Waderlo gerealiseerd worden. De toren markeert het einde van de bewoonde woonboulevard en dient als entree naar de natuur.

De criteria voor duurzaam bouwen en een energetisch gunstig gebouw, vormen samen met innovatieve communicatie en collectieve ontwerpbijdragen de uitgangspunten voor dit concept. De omgeving en de natuur bepalen in hoge mate de verschijningsvorm van het gebouw en haar context. Hierbij wordt binnen met buiten optimaal verbonden en wordt het woongebouw onderdeel van de omgeving.

Waderlo

Realisatie woontoren
Co-creatie met kopers
Deelname bouwteam

Ontwikkelaar: Michel de Groot

Informatie

Bold Project

Ontwerp & begeleiding co-creatie

Jaar

2021

Waderlo wordt een toonbeeld van sociale duurzaamheid en duurzaam bouwen. Gebouw en gebruiker zorgen samen voor een duurzaam leven. De trias energetica is als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling van de woontoren. Het gebouw verliest zo min mogelijk energie, is zelfvoorzienend, dus nul op de meter en wordt gebouwd met verantwoorde materialen. Ook wordt ingezet op bewustwording van verbruik, het creëren van biodiversiteit en het ‘samen’ wonen en samen delen.

Duurzaam ontwikkelen
in co-creatie.

Waderlo wordt gerealiseerd in co-creatie, dit betekent dat in nauwe samenspraak met gemeente Waalre ontwikkeld wordt en dat toekomstige bewoners en functionarissen uit de omgeving betrokken zijn tijdens het gehele realisatieproces van ontwerp tot ontwikkeling door hun deelname in het Co-creatieteam.

Back to top